prej 2006

Etiketë: Money

Historia e Gjërave

Sot më bombardoi një tip me ca email-e për blogun e tij të ri. Duke qenë se më mërziti me të njëjtin email shumë herë, nuk po ja përmend blogun fare. Për më shumë që nuk ka lidhje me temën. Ajo që dua të ndaj sot me ju është një video që gjeta tek blogu në fjalë. Ishte në italisht dhe titullin e kishte “La Sotria delle Cose“. Më tërhoqi pamja e parë dhe i bëra play. Do thoni ju: “Si e kuptove italisht?” Unë do t’ju them: “Italishten e kemi gjuhën e babës”. Nejse, por ju që nuk dini italisht, videoja është edhe në anglisht, në fakt, origjinali është në anglisht.

Money – Between the Means and the Aim

Money has existed since men first encountered the need to exchange things. In order to make possible exchanges of object and things of different value, there emerged the money, people’s most desirable thing. The great debate around money arose immediately after different view to money came forth. This debate is not simply about money, but money is the central topic as it makes the change. To put it in other words it would be: How you earn money and how you spend it is the central topic of the debate about money and makes the difference between the ideologies which support them.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén